V I S I

“ MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA DISEMUA ASPEK YANG MERATA DAN BERKEADILAN, BERBUDAYA, BERKEPRIBADIAN,  MAJU DAN MANDIRI SERTA BERDAYA SAING, DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT BERLANDASKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA “

 

M I S I

  1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN SUMBER DAYA APARATUR DAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL UNTUK MENUJU KESEJAHTERAAN BERSAMA.
  2. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KESEHATAN  DAN BERBASIS LINGKUNGAN .
  3. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN YANG BERDAYA GUNA DAN MAMPU BERSAING SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT.
  4. MENINGKATKAN KAPASITAS SELURUH UNSUR KELEMBAGAAN DALAM DESA DAN PENINGKATAN MELALUI PEMBERDAYAAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN.